Hier komt nog uitgebreidere tekst over hoe ik om ga met de door u aan mij verstrekte gegevens.

Ik kan u alvast delen dat ik uw gegevens alleen zal gebruiken ten behoeve van:

- het leggen en onderhouden van contact (naam, telefoonnummer en evt e-mailadres);

- het inventariseren of u allergisch bent voor noten in verband met de keuze van de olie waarmee ik de dag van uw behandeling werk;

- u te kunnen informeren over acties;

- in specifieke gevallen het op papier vastleggen van voor de massage belangrijke gegevens zodat ik die bij een volgend bezoek paraat heb. Dit laatste gebeurt overigens alleen indien u mij hiervoor toestemming geeft.  De door mij vastgelegde gegevens zijn altijd voor u opvraagbaar of in te zien.

Er wordt onder geen beding iets met derden gedeeld, tenzij u mij hiervoor expliciet toestemming verleend.

 

 

P. Leijdekker, september 2020