17 november 2018

Hier komt nog uitgebreidere tekst over hoe ik om ga met de door u aan mij verstrekte gegevens.

Ik kan u alvast delen dat ik uw gegevens alleen zal gebruiken ten behoeve van:

- het leggen en onderhouden van contact;

- het inventariseren of u allergisch bent voor noten in verband met de keuze van de olie waarmee ik de dag van uw behandeling werk;

- u te kunnen informeren over acties;

- in specifieke gevallen het vastleggen van voor de massage belangrijke gegevens zodat ik die bij een volgend bezoek paraat heb. Dit laatste gebeurt overigens alleen indien u mij hiervoor toestemming geeft.

 

Ik zal uw gegevens onder geen beding ter beschikking stellen van derden.